Et projekt og et fællesskab for unge i Svendborg

Ungefællesskabet skal hjælpe unge ud af mistrivsel. Kernen er fællesskaber, deltagelse & relationsarbejde

Ungefællesskabet er et tidligt forebyggende tilbud

som henvender sig til unge drenge, der er i risiko for at komme i mistrivsel.

Der er således tale om unge, som har personlige og sociale udfordringer, men som ikke har en børn- og ungesag og derfor heller ikke modtager foranstaltninger under Serviceloven.

De unge har dog udfordringer, der spænder ben for deres personlige og sociale trivsel og gør det svært for dem at deltage og rummes i almene klub- og fritidstilbud og fællesskaber mv.Dagligt samvær i Ungefællesskabet
 • Samtaler om indsats/behov
 • Fælles aktiviteter i hverdagen
 • Madlavning, filmaften, spilleaften etc.
 • Aktiviteter uden for ungefællesskabet som den unge kan se frem til
 • Mulighed for afslapning og ro
 • Brobygning kommunikativt, adfærdsmæssigt og handlemæssigt


Vores ekspertise

er at møde den unge i øjenhøjde og skabe tryghed og motivation til at den unge betror sig. Vi møder den unge uden fordømmelse og skaber rum i et ungemiljø for relationsdannelse. Den stærke relation er med til både at motivere, skabe tillid så den unge ønsker at se fremad. Vi tror på at unge gør det rigtige hvis de kan og ellers er der noget vi som voksne, skal have lært dem.

“Ungefællesskabet hjælper unge mennesker til at blive hele mennesker, til at finde retning og til at kunne trives og deltage i fælleskaber igen. Kernen er socialpædagogisk arbejde og det langsigtede relationsarbejde”

Målet

“De unge skal finde deres egen stemme”

At møde den unge uden fordømmelse i et attraktivt ungemiljø. Det skaber tryghed og motivation og muligheden for, at den unge betror sig.

Vi skaber stærke relationer, så den unge igen kan:

 • Hjælp til selvrespekt og ansvarlighed
 • Lytter til de unge og afkoder hvad der skal til for at de kan blive selvkørende
 • Etablerer et sted hvor de unge kan opnå et tilhørsforhold og en accept af den de er
 • Få mulighed for at skabe større overenstemmelse mellem krav og ressourcer og finde de små sprækker der skal hjælpe de unge til at komme tilbage på vejen
 • Få tillid til voksne
 • Får lyst til at lære igen.