Ansatte

Boreif Pedersen

Daglig leder

Er den udførende projektleder og er også den daglige leder af tilbuddet og har kontakten med de deltagende unge og Ungekontakten.

Han er uddannet pædagogisk assistent og har mangeårig erfaring med arbejdet med udsatte og kriminalitetstruede unge – bl.a. har 14 års erfaring inden for specialområdet. Han har bl.a. arbejdet på specialinstitutioner og i klubber, SSP og enkeltmandsprojekter, ligesom han har været frivillig mentor.

Hans rolle vil i projektet både være at have kontakten og relationen til projektets unge, men også have dialogen med projektets samarbejdspartnere og stå for styring af projektets daglige drift. Projektlederen vil samtidig indgå i projektets styregruppe.

Boreif har et indgående kendskab til ungekultur gennem tidligere erfaringer. Han har ligeledes stor erfaring med relationsarbejde, den narrative metode, motivationsarbejde samt konflikthåndtering.


Jakob Stejlgaard

Projektmedarbejder

Er projektmedarbejder og har en baggrund som idrætspædagog og fængselsbetjent med arbejdserfaring indenfor specialområdet fra diverse ungeinstitutioner, enkeltmandsprojekter og Nyborg Statsfængsel.

I ”Sammen i Svendborg” har han kontakten og relationen til projektets unge og indgår ligeledes i projektets praktiske opgaver, som er forbundet med gennemførelsen af aktiviteter og sikring af hensigtsmæssige fysiske rammer.

Jacob har gennem tidligere ansættelser stor erfaring med brugen af den narrative metode, relationsarbejde samt konflikthåndtering..

Bestyrelse

Monika Jørgensen

Formand

Formand for Ungefællesskabet og har været projektkoordinator på udvikling af projektet. Monika er uddannet indenfor kommunikation og markedsføring og er derfor også knyttet projektet med IT-assistance, som bl.a. bidrager med at skabe en enkel registrerings- og dokumentationspraksis Monika er ligeledes tovholder for projektets branding- og formidlingsstrategi ift. hjemmeside og sociale medier, ligesom hun varetager den grafiske linje ift. øvrige materialer og beklædning mv.

Natasia Nielsen

Næstformand

Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Jeg har en bred erhvervserfaring fra det statslige embedsværk, hvor jeg har arbejdet hos Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet og senest på Justitsministeriets arbejdsområde for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Pia Halsted

Kasser

Er Kasser og tilknyttet som strategisk projektleder og underviser på forældrekurser. Pia har 25 års erfaring i socialt samspil på tværs af fag og har derfor en bred palette af uddannelser samt mange års arbejdserfaring indenfor ungeområdet. Hun er således tilknyttet som psykoterapeut og underviser på timebasis, hvor hun er underviser på forældrekurser, der gennemføres i samarbejde med andre aktører med faglig relevans for det enkelte tema, fx i forhold til digitale vaner, livsmestring og konflikthåndtering. Hun er samtidig tilknyttet som løbende supervisor ift. økonomistyring samt yder metodisk/faglig supervison for projektleder og projektmedarbejder ift. at kvalitetssikre samtaler og samvær i overensstemmelse med de unges behov og den narrative metode. Pia deltager også i projektets styregruppe

DEN STÆRKE RELATION

Ungefællesskabet er en non profit forening uden privat økonomiske interesser. Vi ønsker at hjælpe unge ud af mistrivsel. Kernen er fællesskaber, deltagelse & relationsarbejde.

Dette opnås ved at skabe et attraktivt ungemiljø, hvor der er social, personlig og faglig støtte i forhold til de udfordringer i ungelivet, som ligger til grund for mistrivsel. Derudover ved at tilbyde sociale relationer og fællesskaber med andre unge i samme situation og frivillige omkring en indholdsrig fritid.

Vores ekspertise er at møde den unge i øjenhøjde og skabe tryghed og motivation til, at den unge betror sig. Vi møder den unge uden fordømmelse og skaber rum i et ungemiljø for relationsdannelse.

Den stærke relation er med til både at motivere, skabe tillid, så den unge ønsker at se fremad. Vi tror på, at unge gør det rigtige, hvis de kan, og ellers er der noget, vi, som voksne, skal have lært dem


Ungefællesskabet gør brug af og velkommer frivillige til hjælp med diverse aktiviteter og praktiske gøremål.
Kontakt os gerne hvis du vil være frivillig.