Info til dig der er forældre

Ungefællesskabet er et tilbud blandt andre i Svendborg kommune, men arbejder selvstændigt i et samarbejde. Formålet er at møde, støtte og guide, unge drenge i alderen 12-18, til at trives og deltage i fælleskaber. Ungefællesskabets tilbud foregår i et attraktivt ungemiljø. 

Ungefællesskabet har

Skærpet underretningspligt og vil kontakte relevant myndighed, hvis den er til fare for sig selv eller andre.

Ungefællesskabet 

Registrerer ikke og videresender ikke nogen form for personfølsom data om det unge menneske

Kontakt

Forældre kan ikke henvende sig direkte alt kommunikation foregår sammen med den unge og med den unges samtykke. 

Henvisning

Den unge henvises til os i samarbejde med SSP og ungekontakten på frivillig basis

Ungefællesskabet inviterer ind i et rummeligt fællesskab med robuste og empatiske ansatte.
Vi lytter, afdækker og hjælper den unge til at se at der er en vej til igen at trives.

Følg med her:

Ungefælleskabet tilrettelægger aktiviteter som er interessante og relevante for unge

Uge skema

  • Opstart af nye 
  • Samtaler 1:1
  • Fælles snak om aktiviteter
  • Forslag fra alle
  • Aktivitet ud af hus
  • Aktivitet i huset

Åbningstider

Mandag 13-17.30
Tirsdag 13-17.30
Onsdag 13-17.30
Torsdag 13-21
Fredag 13-17

Torsdags aktivitet

Hver torsdag har vi åbent til kl 13-21.

1 gang om ugen holder vi længere åbent.

ekstra ordinære aktiviteter

Alle vores aktiviteter både i huset og ude af huset. Bliver dokumenteret på vore Facebook/ Instagram side. 

Samtykke

Når dit barn starter

Når dit barn gerne vil starte hos Ungefællesskabet, er det med forudsætning at du som forældre giver samtykke herom. Du vil få udleveret et skriv der skal underskrives, vi har brug for samtykke

  • til at tage dit barn på aktiviteter ud af huset som fx: 
  • til at måtte tage billeder, som kun bruges med den unges samtykke på socialemedier, hjemmeside m.m.

Du får som forældre meddelelse om den unge går her og hvornår de stopper. 

Kommunikation omkring deltagelse i Ungefællesskabet foregår mellem personalet og den unge. Den unge tilbydes jævnligt samtaler og kan tage et notat med hjem til forældre om fremgang, hvis den unge samtykker. 


Forældrekursus
UDSKUDT NY DATO KOMMER SNART

Intro møde og kurser afholdes 4 x om året og det er gratis at deltage

Tilmelding sker via email, foraeldre@ungefaellesskabet.dk eller til intromødet.

Intro aften Udskudt ny dato kommer snarest

Kursus 1 : Forældre til en teenager
Kursus 2
Konflikthåndtering og det kærlige nej
Kursus 3 : Teenagere 13-18 den nye trods alder

Formalia på kurserne:
Deltagerantal: max. 16 personer og min. 8 personer
Underviser: Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted: Vestergade 7 C
Tid: 2,5t

Kursus – forældre til en teenager

Hvad gør du når dit barn ikke hører efter? Hvor højt er serviceniveauet i familien? Blander du dig i din teenagers liv eller giver du ham fred? hvad er den største udfordring ved din teenager? kan du stille krav til din teenager?

Som forældre til en teenager, har du stadig en afgørende rolle i dit barns trivsel og i teenagealderen har barnet brug for hjælp til at styrke deres identitet og personlighed. Samtidig kaldes denne alder for den 2. trodsalder, hvor barnet danner sine egne meninger og går sine egne veje. Det skaber uro og konflikter i familien. Din teenager er barn den ene dag og voksen den næste – det stiller store krav til forældrenes omstillingsparathed og indsigt, så de kan støtte teenageren bedst muligt. 

Teenageren skal løsrive sig og finde sine egne ben at stå på i 13 – 18-årsalderen er både psyke og krop under eksplosiv udvikling. Teenagerens psyke forandres og er sårbar. For at finde sit ståsted må teenageren prøve forskellige roller af og gør ofte oprør mod familiens regler og mønstre. Det udfordrer både lederskab, kommunikation og konflikthåndterings evner hos forældre

Kursus i konflikthåndtering – det kærlige nej

Hvordan reagerer du følelsesmæssigt i en konflikt? Er du kritisk eller en accepterende forælder? Kan du italesætte grænser for dine børn? Er du god til at udtrykke følelser?

Alle forældre ønsker, at deres børn har det godt og gør det de tænker er bedst for deres barn

Vi har som forældre ansvar for at fortælle vores børn hvad vi forventer af dem og hvor vores grænser er. Selv om vi fortæller det, er konflikter i vores nære relationer uundgåelige. Det afgørende er, at man arbejder på at håndtere dem. Jo tydeligere du er jo færre konflikter vil du få.

Kursus – teenagere 13-18 den nye trods alder

Kender du en hverdag, hvor dit barn opfører sig anderledes? Dit barn er igang med at blive et ungt menneske og søger ikke længere samme form for kontakt med dig/jer, men søger mod vennerne.  Ligepludselig gør den unge oprør og danner sine egne meninger som kan være modsat dine.

Du skal som forældre navigere i et barn den ene dag og et ungt menneske den anden dag. Du bliver udfordret på dine værdier, din opdragelse og dine meninger. 

For den unge er det en stor udfording at blive voksen. Den unge skal forholde sig til forandringer i krop, psyke og fællesskaber. Den unge gør op med det der var og det kaldes den nye trodsalder fordi den unge skal finde sin egen vej.

Kurset giver dig en forståelse for din teenager og værktøjer til at kommunikere og hjælpe den unge på vej.