Ungefælleskabet

skal bygge på relationsarbejde og erkendelse af, at relationsarbejde tager tid og at koordinering af indsats omkring den unge giver de bedste resultater. Derfor skal Ungefælleskabet etablere samarbejde med skoler, myndigheder, forældre og andre aktører i den unges liv.

Ungefællesskabet

skal skabe fundament med forudsigelighed, stabilitet og motiveres til at forandre det, der ikke virker i hverdagen.

Ungefællesskabet

skal være et sted, hvor unge kan betro sig, dele tanke, følelser og behov uden fordømmelse og i en tryg atmosfære. Ungefællesskabet skal ligeledes afdække både den unges udfordringer og talenter og herudfra arbejde i nærmeste udviklingszone.

Ungefællesskabet

skal tage udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker. Brugerinddragelse er en forudsætning for, at den unge rykkes og lykkes.

Ungefællesskabet

skal tilbyde et konstruktivt fællesskab, som den unge kan erstatte dårlige fællesskaber med. Potentialet i fællesskaberne er stort. Det ved vi blandt andet, fordi udsatte unge selv fremhæver fællesskaber med andre unge som afgørende for deres trivsel og fremtidige handlemuligheder.

Ungefællesskabet

skal være et nyt sted, hvor sårbare unge kan opnå et tilhørsforhold og en accept af den, de er. Herudfra dannes et grundlag for at udvikle sig og vokse og igen få tillid til sig selv og verdenen.

Som led i de unges sociale inklusion, ønsker vi at inddrage frivillige og rollemodeller som arrangører og deltagere i aktiviteter i og uden for huset. Frivillige, der VIL de unge. Densocialfaglige indsats tager fagprofessionelle sig af.